Ilahije i kaside

  Bismillah
Hvala Ti Rabbi što srca naša
odjenu ruhom jeqin imana
mi tako sretno hodimo sv’jetom
noseći časno bajrak Islama!

Hvala Ti Rabbi što nam Resula
Muhammeda posla za Imama
Ummetom Tvojim s bezbroj munara
Tekbir se za Tekbirom prolama!

Ref.:Ja Allah, ja Rabbi, subhanek!
Ja Muhammed mubarek!
la ilahe illallah-Muhammedun resulullah
kun muslimen we qul: bismillah – elhamdulillah!

Hvala ti Rabbi što svakim dahom
tespihom duše zikr činimo
mi ponosno u dini Islamu
život živimo i smrt grlimo!

 Moj Allahu…
Sinoć dušu isplakah,
Skrušeno Te dozivah,
Daj mi zehru Milosti,
Grijehe mi oprosti!
Otkloni mi ovaj strah,
Ti si Vječan a ja prah,
Tvoga Nura, da mi je,
Da mi dušu ugrije…

Suze teć’ ne prestaju,
Same kipte, ne staju,
Kad bih krila imao,
Tebi bih poletio!
Pa da miris Dženneta
Tvojega Magfireta,
Samo jednom udahnem
I na sedždu Ti pa'nem…

Ne daj sam da ostanem,
Da garibom postanem,
Sam bez Tvoje Milosti,
U mraku – bez Svjetlosti!
Pružam ruke drhtave,
Srce dertom Te zove,
Moj Allahu Jedini,
Ti si Rahman Milosni!
 Ref.: Moja duša Ti muhtadž,
Ti joj derman i iladž!
Rahmetom me obaspi,
Smiluj mi se, ja Rabbi!

Ašikane srca moga
Šta bi bio ovaj svijet
bez tebe Pejgambere
bez mirisa – šta je cvijet
kome da se ubere
ašikane srca moga
u tebe sam zaljubljen
zbog tvog lica prel'jepoga
u ašku sam izgubljen!

Šta bi bio ovaj svijet
bez Islama časnoga
samo kufur – džahilijjet
ničeg duši dragoga
Stvoritelju, tespih Ti je
svaki damar bića mog
šta bih da mi Tebe nije
mog Rahmana Milosnog!

Šta bi bio ovaj svijet
bez muslima iskrenih
ko bi žedan ruhanijjet
pio s vrela džennetskih
nema boga osim Tebe
naš si Mewla Zaštitnik
a Muhammed plemeniti
Tvoj posljednji Poslanik!
a resul-i-ekrem Ahmed
Tvoj posljednji Poslanik!

Risala – poruka
Doš'o si da c'jeli svijet
Izvedeš iz mraka,tmine
Donio si ljudskom rodu
Nur Risale i Istine
Volimo te El-Emine
Od sveg srca mašaAllah
Naš si ponos, naša dika
Ja Muhammed resulallah

Salat, selam pejgambere
Kur'an Časni što donese
Pred svjetlosti tvoga lica
Sunce, mjesec zastide se
Volimo te El-Emine
Od sveg srca mašaAllah
Naš ponosu, naša diko
Ja Muhammed resulallah

      Allah daje,
        Allah uzima…

        O razumom obdareni
Sedždu čini Tvorcu svome
Gospodaru se okreni
Bogu Jednom, Jedinome

Ref.: Allah daje, Allah uzima
Sa Njegovim emrom sve biva
Putnici smo–na dunja samo svraćamo
Allahovi mi smo–Njemu se vraćamo

Kada smrtni sahat dođe
Sa životom se rastaje
Sve što bude – to i prođe
Samo Allah – On ostaje

O čovječe, jednom shvati
Valja tebi umrijeti
I tebe će tužni svati
Na tabutu pronijeti.

reisbih
ISTINSKA SPOZNAJA INSANA JE DIREKTAN PUT SPOZNAJE SVOGA GOSPODARA

Komentariši